TBS

Tbs is niet populair, met name in verband met de onzekerheid over de duur van deze maatregel. Immers, een einddatum is afhankelijk van het moment waarop het gevaar voor herhaling van strafbare feiten gering/afwezig is en dit moment lijkt soms zeer moeilijk te bepalen. ‘Natte vinger werk’ wordt het ook wel genoemd, al zullen de tbs-klinieken en hun deskundigen daar zeker anders over denken. Belangrijk is het daarom dat, als oplegging van de tbs-maatregel dreigt, de verdachte weet wat hem eventueel te wachten staat en welke mogelijke alternatieven er zijn. Een gespecialiseerde tbs-advocaat kan daarbij een belangrijke rol spelen.

De rechtbank die de tbs heeft opgelegd beslist over een eventuele verlenging en de periode daarvan. Door middel van verloven, waarvoor het Ministerie van Veiligheid & Justitie toestemming dient te geven, wordt de terugkeer in de maatschappij voorbereid. Als de behandeling vergevorderd is kan de band met de kliniek onder voorwaarden beëindigd  worden, een situatie waarin de reclassering als begeleidende instantie de verantwoordelijkheid op zich neemt.

De tbs-wereld is bijzonder en met vele (spook-)verhalen omgeven. Ook daarom is het van belang een advocaat aan je zijde te hebben die hier goed in thuis is en zo nodig de kliniek aanspreekt op de gang van zaken. Zo kan vaak een onnodig lange duur van de maatregel voorkomen worden. Deze behandelduur loopt gelukkig de laatste jaren terug, met name omdat veel sneller verlof in beeld komt. Zo kan voorkomen worden dat de tbs-gestelde vervreemdt van zijn familie, netwerk en de maatschappij.

Niet alleen op zittingen waarop de tbs kan worden opgelegd of verlengd is hulp van een advocaat geboden (en gratis!). Ook tijdens de behandeling kunnen er allerlei beslissingen genomen worden waarover een klacht kan worden ingediend teneinde de behandeling bij te sturen in een voor de patiënt gunstige richting. Te denken valt bij voorbeeld aan het intrekken van verloven, hetgeen het goede verloop van een behandeling enorm kan vertragen.