Strafrecht

Het strafrecht kent vele gezichten, zoals zaken rond drugs, geweld,(verkeers-)ongelukken, alcohol, fraude en zeden. De zaken worden, afhankelijk van de zwaarte en de ingewikkeldheid, behandeld door de Kantonrechter, de Politierechter of de Meervoudige Strafkamer. Wordt hoger beroep ingesteld omdat de verdachte en/of de officier van justitie niet tevreden zijn met de beslissing van deze rechter(s) dan komt de procedure voor het Gerechtshof. Nog een stap hoger is als cassatie wordt ingesteld bij de Hoge Raad.

In de regel hoeft een straf eerst uitgevoerd c.q. uitgezeten te worden als de beslissing van de rechter onherroepelijk geworden is. Soms wordt echter een verdachte in de aanloop naar een strafzitting al vastgehouden in voorlopige hechtenis. Hij kan dan eerst in verzekering worden gesteld, vervolgens in bewaring en tenslotte kan een gevangenhouding volgen. Steeds zal de rechter beoordelen of er juridische redenen zijn om een dergelijke ingrijpende beslissing te nemen.

Een advocaat kan de verdachte bijstaan op alle hiervoor genoemde zittingen. Ook is het mogelijk om rechtsbijstand te verkrijgen bij verhoren door de politie in het beginstadium van het onderzoek. Verkeerde beslissingen en verklaringen in het prille begin van een onderzoek kunnen negatief doorwerken tot aan het einde ervan en zelfs een onterechte veroordeling als gevolg kunnen hebben. Maak gebruik van deze mogelijkheid als de politie dit aan de orde stelt voorafgaand aan een verhoor. Vaak is de hulp van een advocaat op dat moment zelfs gratis!

Soms denken mensen : ‘Ik ben onschuldig, dus een advocaat heb ik niet nodig’. Dit is een gevaarlijke denkfout. Immers, als de zaak zo duidelijk zou zijn, dan zou die helemaal niet bij de rechter terechtkomen! Kennelijk kijken anderen, zoals de officier van justitie en de politie, er al heel anders tegenaan en dit kan ook bij de rechter het geval zijn. Goede hulp en wijze raad is ook dan geboden, net als in de situatie dat iemand wel schuldig is en er overstelpend veel bewijs daarvoor is. Dan zal het met name gaan over de soort straf en de lengte daarvan. Voorwaar geen onbelangrijk onderwerp!

Als iemand in voorlopige hechtenis zit is hulp van een advocaat in de regel gratis en ook als er geen sprake is van hechtenis kan vaak een beroep gedaan worden op gefinancierde rechtsbijstand, waarbij enkel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage betaald hoeft te worden. Aarzel dus niet om hulp te vragen van onze strafrechtadvocaten.