Dagvaarding of strafbeschikking ontvangen?

Strafbeschikking

Het Openbaar Ministerie heeft de bevoegdheid om voor een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf straffen op te leggen. Alvorens de Officier van Justitie aan u een straf oplegt kunt u worden uitgenodigd voor een OM-zitting. Tijdens een OM-zitting kunt u zich laten bijstaan door een advocaat. De officier beoordeelt na deze zitting of hij de zaak seponeert, een strafbeschikking oplegt of de zaak voorlegt aan de rechter.

U kunt binnen 14 dagen nadat u de strafbeschikking heeft ontvangen in verzet komen bij de officier van justitie. Wij adviseren u om altijd een advocaat mee te laten kijken naar de strafbeschikking. De strafbeschikking van het Openbaar Ministerie heeft net als een vonnis van de rechter de status van veroordeling wat gevolgen kan hebben voor uw Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Als u reeds in verzet bent gekomen ontvangt u een oproeping om voor de strafrechter te verschijnen. Uw zaak zal dan opnieuw worden behandeld.

Dagvaarding

Als u een dagvaarding heeft ontvangen betekent dit dat u zich moet verantwoorden voor de rechter. Uw zaak kan worden behandeld door een kantonrechter (voor lichte overtredingen zoals snelheidsovertredingen), een politierechter (voor lichte misdrijven) of een meervoudige strafkamer bestaande uit drie rechters (voor zwaardere misdrijven).

Voor en ook tijdens de zitting heeft u recht op een advocaat. Het is van belang dat u tijdig voor de zitting contact met ons opneemt zodat wij ons kunnen stellen bij de rechtbank, uw procesdossier kunnen opvragen en eventueel het proces nog kunnen beïnvloeden of onderzoekswensen kunnen indienen zoals het oproepen van een getuige of het inschakelen van een deskundige. Tijdens de zitting zal uw advocaat een pleidooi houden waarin de voor u belangrijke en gunstige feiten en omstandigheden duidelijk naar voren worden gebracht.

Na het sluiten van het onderzoek ter terechtzitting (de zitting) zullen de kantonrechter en politierechter direct mondeling uitspraak doen. Indien uw zaak door een meervoudige strafkamer wordt behandeld, volgt een schriftelijk vonnis meestal 14 dagen na de mondelinge behandeling.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de rechtbank kunt u binnen 14 dagen na de uitspraak hoger beroep aantekenen. In hoger beroep bij het Gerechtshof zal uw zaak opnieuw worden behandeld. Dit is de laatste mogelijkheid voor een feitelijke toets. Ook in dit stadium kunt u (alsnog) een advocaat inschakelen en staan wij u graag bij.